Ρήξη Τενόντων Ώμου – Σύνδρομο Τενοντίου Πετάλου

Οι περισσότερες βλάβες επιδιορθώνονται αρθροσκοπικά και αναίμακτα, με συρραφή και χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Δεν απαιτείται ανοιχτό χειρουργείο. Χρειάζεται μόλις μία νύχτα νοσηλείας (ή καθόλου νοσηλεία κατά περίπτωση).

Περισσότερα