Ρήξη προσθίου χιαστού

Επιτυγχάνουμε μείωση έως και στο ήμισυ του χρόνου αποκατάστασης και επανένταξης στις αθλητικές δραστηριότητες – ο οποίος εκτιμάται σε 6 έως 8 μήνες το πολύ – λόγω της επιλογής του πιο ισχυρού μοσχεύματος προς αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού.

Περισσότερα