Οστεοχονδρίτιδες

Επώδυνες καταστάσεις που διαταράσσουν την ανάπτυξη των οστών και προκαλούν δυσμορφίες. Επηρεάζουν το ισχίο, το γόνατο, την πτέρνα και το μετατάρσιο. Αποθεραπεύονται πλήρως και ομαλά με την απαιτούμενη ιατρική εμπειρία και παρακολούθηση.

Περισσότερα