Κότσι (Βλαισός μέγας δάκτυλος)

Με την καινοτόμο μέθοδο της διαδερμικής διόρθωσης και τον ακριβή προεγχειρητικό σχεδιασμό ανακατασκευής του προσθίου ποδιού, εξασφαλίζουμε τη μακροβιότητα του καλού αποτελέσματος και την εξάλειψη των υποτροπών. Δεν απαιτείται συνήθως διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Περισσότερα