Οφέλη Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής

Η ανωτερότητα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (minimally invasive surgery) έγκειται στο γεγονός ότι προστατεύει τα μαλακά μόρια που περιβάλουν τις δομές (αρθρώσεις κ.ά.) γύρω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις.

Περισσότερα