Ποια είναι η «καλύτερη» χειρουργική τεχνική στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου

η καλύτερη χειρουργική τεχνική στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου

Η εξέλιξη στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και οι καινούριες χειρουργικές τεχνικές δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε βάρος της σταθερότητας και επαναληψιμότητας των καλών χειρουργικών αποτελεσμάτων ενός ιατρού.

Αναμφισβήτητα, τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα έχουν ωφελήσει τους ασθενείς σε σχέση με ό,τι συνέβαινε 40 χρόνια πριν. Πολλοί από τους χειρουργούς φαίνεται να εφαρμόζουν νέες τεχνικές χωρίς να ακολουθούν τη βήμα προς βήμα προοδευτική εφαρμογή τους με την απαραίτητη καμπύλη εκμάθησης.

Η εξέλιξη των προσπελάσεων στη χειρουργική του ισχίου

Η πιο δημοφιλής προσπέλαση στην άρθρωση του ισχίου θεωρείται η οπισθοπλάγια ή κάποια εφάμιλλη παραλλαγή της. Παρόλα αυτά, μεταξύ 2004-2005 διαπιστώθηκε τάση για στροφή στις μικρές τομές με σημαντικά διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά οφέλη για τον ασθενή.

Έτσι σήμερα, πολλοί ασθενείς ζητούν από το χειρουργό συγκεκριμένες χειρουργικές τεχνικές για το πρόβλημά τους.

Τυχαιοποιημένες μελέτες Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου

Χρησιμοποιώντας ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, διαπιστώθηκε ότι το αποτέλεσμα για τους ασθενείς ήταν το ίδιο μετά τους 3 μήνες και παρέμενε το ίδιο και μετά από ένα χρόνο. Έτσι, πολλοί χειρουργοί αποφάσισαν ότι δεν είχε προστιθέμενη αξία το να εφαρμόζουν νέες χειρουργικές τεχνικές.

Βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν πως χωρίς την επένδυση στην απαραίτητη καμπύλη εκμάθησης από το χειρουργό, οι επιπλοκές από την εφαρμογή μιας νέας χειρουργικής τεχνικής αυξάνονται ενώ σε βάθος χρόνου το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Κατά συνέπεια, η παραμονή ή η επιστροφή σε αυτό που έχουν μάθει να κάνουν σωστά είναι μονόδρομος.

Χρησιμοποιήστε την τεχνική που ξέρετε και εμπιστεύεστε

Κρίνεται περισσότερο σκόπιμο ένας χειρουργός να επιμείνει να χρησιμοποιεί τη χειρουργική τεχνική που τόσο χρόνια δουλεύει με σκοπό να την τελειοποιήσει, καθότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα αποτελέσματα μεταξύ παλαιών και νέων χειρουργικών τεχνικών από γιατρούς με μεγάλο όγκο χειρουργείων, πάντα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.

Γι’ αυτό το λόγο, η σύσταση του Chief Medical Editor of Orthopaedics Today Europe Per Kjaersgaard-Andersen προς τους συναδέλφους είναι να επιλέγουν τη χειρουργική τεχνική εκείνη πάνω στην οποία έχουν εκπαιδευτεί γιατί είναι εκείνη που θα παρέχει στους ασθενείς τα καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

Statz JM, et al. J Arthroplasty. 2019;doi:10.1016/j.arth.2019.03.020.
Taunton MJ, et al. Clin Orthop Relat Res. 2018;doi:10.1007/s11999.0000000000000112

Θέλω να κλείσω ραντεβού τώρα!

Online Ραντεβού