Νεύρωμα Morton

Νεύρωμα Μόρτον

Έχετε αισθανθεί ποτέ – κυρίως μετά από πολύ περπάτημα με στενά και σκληρά υποδήματα – οξύ και διαξιφιστικό πόνο στο πέλμα και ειδικά μεταξύ του 3ου και 4ου δακτύλου;

Αν ναι, τότε είναι πολύ πιθανό να έχετε προκαλέσει πίεση στο δακτυλικό νεύρο που βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Η πίεση αυτή – αν δεν προσεχθεί εγκαίρως – μπορεί να προκαλέσει νεύρωμα Morton.

Τι είναι το νεύρωμα Morton;

Το νεύρωμα Morton είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση ενός από τα κοινά δακτυλικά νεύρα στο πόδι, η οποία δημιουργεί ήπια διόγκωση στην πορεία του νεύρου. Το κοινό δακτυλικό νεύρο βρίσκεται ανατομικά στη θέση όπου σχηματίζεται η μεταταρσο-φαλαγγική άρθρωση του άκρου ποδός κάτω από τον εγκάρσιο διαμετατάρσιο σύνδεσμό. Ως πάθηση, ανήκει στις πιεστικές νευροπάθειες των νεύρων.

Αιτίες νευρώματος Morton

Το πιο συχνό αίτιο του νευρώματος Morton είναι η απευθείας πίεση του κοινού δακτυλικού νεύρου από τον εγκάρσιο διαμετατάρσιο σύνδεσμο.

Η πίεση αυτή μπορεί να προκληθεί είτε από άμεσο τραυματισμό (π,χ κάκωση, κάταγμα, σύνθλιψη, κ.α) είτε από έμμεση άσκηση πίεσης του άκρου ποδός (π.χ στενά υποδήματα με υψηλό τακούνι, σε επαγγελματίες χορευτές, κ.α), ενώ άλλες φορές έχουν ενοχοποιηθεί ο σακχαρώδης διαβήτης, θυρεοειδοπάθειες και άλλες παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού.

Συμπτώματα νευρώματος Morton

Τα συμπτώματα στο νεύρωμα Morton είναι κυρίως δύο. Ο οξύς πόνος στο πέλμα και στη θέση κοντά και ανάμεσα από τις μεταταρσο-φαλαγγικές αρθρώσεις και οι αιμωδίες (μουδιάσματα) που επεκτείνονται και στα δυο δάκτυλα που κατανέμεται το δακτυλικό νεύρο.

Διάγνωση νευρώματος Morton

Η διάγνωση του νευρώματος Morton τίθεται με την ενδελεχή κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με τη μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό του άκρου ποδός.

Στην τελευταία αναγνωρίζεται χαρακτηριστική παθολογία μεταξύ των μεταταρσίων που προσλαμβάνει την ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία.

Θεραπεία νευρώματος Morton

Η οριστική θεραπεία του νευρώματος Morton είναι η χειρουργική εξαίρεση της βλάβης. Πριν την απόφαση ιατρού και ασθενούς για τη διενέργεια χειρουργείου μπορεί να δοκιμαστούν ενδιάμεσες λύσεις, όπως η δημιουργία ειδικών πάτων αποφόρτισης των μεταταρσίων, κινησεοθεραπεία του άκρου ποδός, βελονισμός, εγχύσεις τοπικά αντιφλεγμονωδών παραγόντων ακόμα και βιολογικές θεραπείες με έγχυση PRP.

Η χειρουργική θεραπεία του νευρώματος Morton είναι σχετικά απλή και δεν χρειάζεται διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Μπορεί να γίνει ακόμα και με τοπική νάρκωση του άκρου ποδός και ο ασθενής απαλλάσσεται οριστικά από τα συμπτώματα.

Το μόνο κόστος για όλη αυτή τη διαδικασία είναι η μικρή και μόνιμη απώλεια αισθητικότητας ανάμεσα στα δάκτυλα που νευρώνει το κοινό δακτυλικό νεύρο που θα εξαιρεθεί.

Θέλω να κλείσω ραντεβού τώρα!

Online Ραντεβού