Τεχνολογίες Αιχμής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής

Τεχνολογίες Αιχμής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής

Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική στηρίζεται σε υψηλής τεχνολογίας ορθοπαιδικά υλικά και εξειδικευμένα εργαλεία που συνοδεύουν απαραίτητα τον εκπαιδευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό.

Έτσι, για να μπορέσει ο ορθοπαιδικός να εφαρμόσει τη μέθοδο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, χρειάζεται απαραίτητα ειδικό εξοπλισμό με τη βοήθεια του οποίου θα υλοποιήσει την επέμβαση και ο ασθενής θα απολαύσει τα οφέλη.

 

 

 

Οι τεχνολογίες αιχμής που υποστηρίζουν τις επεμβάσεις της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής είναι:

1. Το σύστημα για την αντικατάσταση γόνατος και ισχίου OrthoAlign®

Αποτελεί το πλέον σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας σύστημα. Ενσωματώνεται – με χαμηλό κόστος – εντός του χειρουργικού πεδίου πάνω στα εξειδικευμένα  εργαλεία του  χειρουργού και τον βοηθά να επιτελέσει με απόλυτη ακρίβεια την τοποθέτηση των υλικών της αρθροπλαστικής του γόνατος, σύμφωνα με τον εξατομικευμένο άξονα λειτουργίας του γόνατος του κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Για την άρθρωση του γόνατος χρησιμοποιείται το βραβευμένο σύστημα πλοήγησης KneeAlign2® και για την άρθρωση του ισχίου το σύστημα Hip OrthoAlign®. Πρόκειται για το συνδυασμό γραμμικού επιταχυνσιόμετρου και γυροσκοπίου σε ρομποτική συσκευή μεγέθους παλάμης, με τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις διαστημικές αποστολές της NASA.

2. Το ρομποτικό σύστημα της Stryker® με την ονομασία MAKO RIO® Makoplasty

Το σύστημα MAKO RIO® Makoplasty είναι εξίσου ακριβές και περισσότερο διαδεδομένο για την αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου. Βασίζεται στο ρομποτικό, άκαμπτο και στιβαρό βραχίονα και έτσι, εξασφαλίζει την άριστη τοποθέτηση των υλικών αρθροπλαστικής στην άρθρωση του ισχίου με ακρίβεια μοίρας και χιλιοστού.

Χρησιμοποιεί ειδικό πρόγραμμα καταγραφής των παραμορφώσεων του γόνατος ή του ισχίου. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται, μεταφέρονται στο ρομποτικό βραχίονα που βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του χειρουργείου και με την καθοδήγηση του ορθοπαιδικού χειρουργού επιτελείται η επέμβαση.

3. Το σύστημα πλοήγησης της χειρουργικής επέμβασης με την καθοδήγηση υπολογιστή CAS Navi

Το σύστημα CAS Navi είναι λίαν ικανοποιητικό ως εργαλείο στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, πλην όμως φαίνεται ότι θα ξεπεραστεί σύντομα από την επερχόμενη τεχνολογία τα επόμενα χρόνια.

Με τη βοήθεια υπολογιστή, ο ορθοπαιδικός χειρουργός καθοδηγείται – σε πραγματικό χρόνο – στην επιτέλεση μια χειρουργικής επέμβασης ακριβείας για την αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου ή του γόνατος.

Με αυτόν τον τρόπο, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται οδηγούμαστε από τις πρώτες επιτυχημένες προσπάθειες ρομποτικής χειρουργικής με τη χρήση ογκωδών τεχνολογικών μέσων, στην εφαρμογή πλέον μικρών, πλην όμως τεραστίων δυνατοτήτων εξειδικευμένων ρομποτικών συστημάτων Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.

Σημαντικό είναι πως και τις τρεις προαναφερθείσες επιλογές μπορούμε να τις εφαρμόσουμε εξατομικεύοντας τη θεραπεία που ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς, αφού για κάθε μια είμαστε εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι κατάλληλα, με στόχο να φέρουμε πάντοτε το άριστο τελικό αποτέλεσμα.

Θέλω να κλείσω ραντεβού τώρα!

Online Ραντεβού