Οφέλη Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής

Οφέλη Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής

Η ανωτερότητα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (minimally invasive surgery) έγκειται στο γεγονός ότι προστατεύει τα μαλακά μόρια που περιβάλουν τις δομές (αρθρώσεις κ.ά.) γύρω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις.

Για το λόγο αυτό, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική κερδίζει έδαφος την τελευταία δεκαετία σε όλο τον κόσμο.

Που εφαρμόζεται;

Η μέθοδος της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σημείο του σκελετού, όπου η ανατομία του σώματος επιτρέπει να πραγματοποιηθεί η επιθυμητή επέμβαση, δια μέσου φυσικών «ανοιγμάτων»  ασφαλώς μικρότερης διάστασης. Τέτοια σημεία είναι, για παράδειγμα, οι αρθρώσεις του ισχίου και του γόνατος.

Ποια είναι τα οφέλη;

Τα οφέλη που προκύπτουν από την Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική είναι πραγματικά μοναδικά όταν συγκρίνονται με τις κλασικές χειρουργικές μεθόδους. Έτσι, έχοντας ως γνώμονα τις δύο κατ’ εξοχήν αρθρώσεις, όπου εφαρμόζεται η τεχνική της ελάχιστης επεμβατικότητας, το ισχίο και το γόνατο, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι:

  • Σημαντικά λιγότερος πόνος μετά το χειρουργείο
  • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς την ίδια ημέρα του χειρουργείου
  • Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο (2-3 ημέρες)
  • Μειωμένη έως και μη απαραίτητη η ανάγκη για μετάγγιση αίματος
  • Ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων ενδονοσοκομειακής λοίμωξης
  • Ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων φλεβικής θρόμβωσης
  • Άμεση επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα
  • Χρήση της τεχνητής άρθρωσης χωρίς περιορισμούς (συμμετοχή του ασθενούς ακόμα και σε αθλητικές δραστηριότητες)
  • Επιλογή της επέμβασης από νεότερες ηλικιακές ομάδες (<40 ετών)
  • Δυνατότητα να ωφεληθούν από την επέμβαση κοινωνικές ομάδες με ιδιαιτερότητες στη διαδικασία της μετάγγισης αίματος

Σε ποιες αρθρώσεις εφαρμόζεται η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική;

Κατ’ εξοχήν, η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική εξελίχθηκε για να ικανοποιήσει τη χειρουργική της άρθρωσης του γόνατος σε πρώτη φάση και μετέπειτα της άρθρωσης του ισχίου.

Όμως, δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην αποκατάσταση παραμορφώσεων του άκρου ποδός (πχ. κότσι) και σε πιεστικές νευροπάθειες του άνω άκρου (πχ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ωλένια νευρίτιδα).

Σημείο – κλειδί στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική αποτελεί η αναγκαιότητα να έχει ο ορθοπαιδικός χειρουργός τόσο την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία όσο και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Θέλω να κλείσω ραντεβού τώρα!

Online Ραντεβού